Agnieszka Leśniewska — Logistyka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obliczu pandemii COVID-19. Logistics of the Police Academy in Szczytno in the face of the COVID-19 pandemic (ebook)

Agnieszka Leśniewska — Logistyka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obliczu pandemii COVID-19. Logistics of the Police Academy in Szczytno in the face of the COVID-19 pandemic (ebook)

4,50 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Agnieszka Leśniewska
Logistyka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obliczu pandemii COVID-19
Logistics of the Police Academy in Szczytno in the face of the COVID-19 pandemic

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280