Aleksandra Nowak Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”, Szczytno (formuła online), 19 lutego 2021 r. (ebook)

Aleksandra Nowak Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”, Szczytno (formuła online), 19 lutego 2021 r. (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Aleksandra Nowak
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe trendy w przestępczości jako skutki
pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”, Szczytno (formuła online), 19 lutego 2021 r.

Report on the International Scientific Conference “New trends in crime as a consequence of the
COVID-19 pandemic. A normative and criminological perspective”, Szczytno (online format), 19 February 2021