Analiza percepcji cyberprzestępczości w środowisku eksperckim (ebook)

Analiza percepcji cyberprzestępczości w środowisku eksperckim (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: W rozdziale przedstawiono omówienie wyników badań nad percepcją zjawiska cyberprzestępczości przez środowisko eksperckie przeprowadzonych metodą ankietową i pogłębionego wywiadu w 2015 roku. Głównym celem badań było znalezienie odpowiedzi na kwestie dotyczące poglądów i opinii środowiska wobec samego zjawiska cyberprzestępczości, jak i opinii co do uprawnionych służb i organów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości z uwzględnieniem kwestii działań organizacyjnych oraz wsparcia tych służb przez środowiska naukowe i sektor prywatny, z podkreśleniem roli, miejsca, zakresu i formy działań Policji.

SŁOWA KLUCZOWE: cyberprzestępczość, Policja, bezpieczeństwo narodowe, system, współpraca.