Analiza statystyczna utonięć odnotowanych przez Policję w 2016 roku na terenie Polski (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Artykuł stanowi analizę statystyk utonięć prowadzonych przez Komendę Główną Policji. Autor determinuje główne przyczyny zanotowanych utonięć. W ramach analizy dokonano wyróżnienia takich danych, jak przyczyny utonięć, miejsca wypadków, wiek i płeć osób poszkodowanych oraz ich stan świadomości. W podsumowaniu wyciągnięto wnioski dotyczące roku 2016 względem poprzednich lat oraz dokonano omówienia zebranych informacji.Słowa kluczowe: utonięcia, ratownictwo, statystykiAbstract: This paper is an analysis of the drowning? statistics conducted by the Polish Police Headquarters. The author determines the main reasons for recorded drownings. The analysis of data made distinctions such as the cause of drowning, accident locations, age and sex of the victims and their state of consciousness. Summary contains conclusions concerning 2016, in relation to previous years and was made to discuss the gathered information.

Keywords: drownings, lifesaving, statistics