Aneta Starowicz, Policja jako organ nakładający kary pieniężne za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń — na przykładzie postępowania administracyjnego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie (ebook)

Aneta Starowicz, Policja jako organ nakładający kary pieniężne za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń — na przykładzie postępowania administracyjnego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Aneta Starowicz
Policja jako organ nakładający kary pieniężne za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleń— na przykładzie postępowania administracyjnego prowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie

Police as an authority imposing a fine for the passage of oversized vehicles without a permit— on the example of administrative proceedings conducted at the district police headquarters in Cracow

 

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280