Anna Lewandowska — Policja w służbie osobom z dysfunkcją słuchu — prawa g/Głuchych. Police at the service of people with hearing impairments — the rights of the deaf (ebook)

Anna Lewandowska — Policja w służbie osobom z dysfunkcją słuchu — prawa g/Głuchych. Police at the service of people with hearing impairments — the rights of the deaf (ebook)

4,50 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Anna Lewandowska
Policja w służbie osobom z dysfunkcją słuchu — prawa g/Głuchych
Police at the service of people with hearing impairments — the rights of the deaf

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280