Badania broni w laboratoriach kryminalistycznych (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki współczesnej ekspertyzy balistycznej prowadzonej w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych przez biegłych z zakresu badań broni i balistyki. W artykule przedstawiono liczbę wykonanych ekspertyz z tej dziedziny w latach 2012-2017 przez poszczególne pracownie badań broni na terenie kraju. Przedstawione zestawienia wskazują na skalę problemu, ponieważ na ich podstawie można wnioskować o wielkości ciemnej liczby przestępstw, których przedmiotem jest broń.

Słowa kluczowe: broń palna, łuska, pocisk, identyfikacja broni palnej, kryminalistyczne badanie broni palnej

Abstract: This article aims to familiarize students with the issues of contemporary ballistic expertise conducted in police forensic laboratories by experts in the field of arms and ballistics research. The article contains a list of opinions in this field carried out in the years 2012-2017 by particular weapons research laboratories in Poland. The presented statements indicate the scale of the problem. Based on the presented statements, the number of unreported crimes can be estimated including crimes with weapons.

Keywords: firearm, cartridge case, bullet, firearm identification, forensic firearm investigation