Badania społeczne w Policji. Geneza, rozwój oraz zakres (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: W artykule przedstawiono znaczenie badań społecznych dla funkcjonowania Policji i realizacji jej społecznej funkcji. Autor przedstawił rozwój instytucjonalny inicjatyw badań naukowych w zakresie opinii publicznej i komunikacji wewnętrznej oraz rolę w tym zakresie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przedmiotem rozważań jest też ocena dotychczasowego dorobku tych przedsięwzięć badawczych oraz perspektywy ich rozwoju.Słowa kluczowe: Policja, nauka, badania społeczne, opinia publiczna, komunikacja wewnętrznaAbstract: The paper presents the importance of social research for the functioning of the Police and its social function. Author institutional development of research initiatives in the field of public opinion and internal communication and a role in the field of the Police Academy in Szczytno. The subject of the discussion is also an assessment of the current achievements of these research projects and their development prospects.

Keywords: Police, science, social research, public opinion, internal communication