Bartłomiej Majchrzak, Działania polskiej Policji podczas pandemii COVID-19 w świetle dezyderatów międzynarodowych organizacji powołanych do ochrony praw człowieka (ebook)

Bartłomiej Majchrzak, Działania polskiej Policji podczas pandemii COVID-19 w świetle dezyderatów międzynarodowych organizacji powołanych do ochrony praw człowieka (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020

 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020

 

Bartłomiej Majchrzak, Działania polskiej Policji podczas pandemii COVID-19 w świetle dezyderatów międzynarodowych
organizacji powołanych do ochrony praw człowieka / THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE DURING THE COVID-19
PANDEMIC IN THE LIGHT OF THE DESIDERATA OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS