BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA (ebook)

BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA (ebook)

5,00 

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Bernard Wiśniewski

Opis

4. BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA
4.1. Miejsce bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce
4.2. Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-757-3