Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie II uzupełnione i uaktualnione

80,25 

Symbol: 76-0656 -1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Bernard Wiśniewski (redakcja naukowa)

6 w magazynie

SKU: 76-0656-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 320

______________

WSTĘP

Rozdział 1. POJĘCIE ORAZ TYPOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻEŃ

1.1. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa

1.2. Główne typy bezpieczeństwa

1.3. Percepcja zagrożeń

1.4. Podział zagrożeń

ROZDZIAŁ 2. KONCEPCJE ORAZ INDYKATORY BEZPIECZEŃSTWA

2.1. Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa

2.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa

2.3. Prognozowanie bezpieczeństwa

2.4. Projektowanie bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 3. TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

3.1. Bezpieczeństwo w nauce o cywilizacji

3.2. Bezpieczeństwo w nauce o złożoności

3.3. Podstawy cybernetyczno-technologicznej wiedzy

o bezpieczeństwie

ROZDZIAŁ 4. BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA

4.1. Miejsce bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce

4.2. Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa

ROZDZIAŁ 5. ETYKA W BADANIACH NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA

5.1. Fundament etyki

5.2. Etyka społeczna a etyka indywidualna

5.3. Etyka jako nauka

5.4. Wolność nauki

5.5. Prawda w badaniach naukowych

5.6. Etyka naukowca

ROZDZIAŁ 6. WŁAŚCIWOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA

6.1. Cechy i funkcje badań bezpieczeństwa

6.2. Obiekt i przedmiot badań bezpieczeństwa

6.3. Poznanie bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 7. METODY BADAŃ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

7.1. Zarys sytuacji problemowej

7.2. Metody badań

7.3. Stosowanie metod badawczych w naukach

o bezpieczeństwie

ROZDZIAŁ 8. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC TEORII I PRAKTYKI KSZTAŁCENIA

8.1. Pojęcie i obszar znaczeniowy edukacji dla bezpieczeństwa

8.2. Interdyscyplinarny charakter edukacji dla bezpieczeństwa

8.3. Kulturowo-społeczne uwarunkowania edukacji dla

bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 9. DYDAKTYKA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

9.1. Pojęcie, przedmiot i zadania dydaktyki edukacji

dla bezpieczeństwa

9.2. Proces kształcenia i jego uwarunkowania

9.3. Teorie kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa

9.4. Formy kształcenia na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa

9.5. Metody nauczania na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 10. PISARSTWO NAUKOWE W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA

10.1. Zadania i zasady pisarstwa naukowego

10.2. Rodzaje pisarstwa naukowego

10.3. Język pracy naukowej

10.4. Zagadnienia terminologii naukowej

10.5. Styl pisarstwa naukowego

10.6. Struktura pracy naukowej

10.7. Gatunki stylu naukowego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Informacje dodatkowe

Waga 0,65 kg