Bezpieczeństwo żywności w kontekście jej fałszowania (ebook)

14,51 

Symbol: 76-0632-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: R. Płocki

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 168

Oprawa: miękka

=============

Spis treści

Wstęp

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i jego determinanty

1.1. Bezpieczeństwo żywności a bezpieczeństwo wewnętrzne

1.2. Bezpieczeństwo żywnościowe

1.3. Poglądy dotyczące bezpieczeństwa żywności

1.4. Determinanty bezpieczeństwa żywności

1.5. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa żywności

1.6. Zagrożenia wynikające z obecności na rynku żywności niepełnowartościowej

1.7. Podmiot w kontekście bezpieczeństwa żywności

1.8. Wnioski

2. Charakterystyka polskiego rynku spożywczego

2.1. Produkcja, handel i dystrybucja artykułów rolno-spożywczych w Polsce

2.2. Handel produktami spożywczymi z zagranicą

2.3. Konsument na polskim rynku żywności

2.4. Wpływ ogniw łańcucha żywnościowego na bezpieczeństwo żywności

2.5. Wnioski

3. System urzędowej kontroli żywności

3.1. Podstawy prawne systemu urzędowej kontroli żywności

3.2. Podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa żywności i ich kompetencje

3.3. Skuteczność systemu urzędowej kontroli żywności oraz propozycje jego doskonalenia

3.4. Wnioski

4. Fałszowanie żywności

4.1. Pojęcie i motywy fałszowania żywności

4.2. Stosowane praktyki fałszowania żywności

4.3. Społeczne i ekonomiczne skutki fałszowania żywności

4.4. Odpowiedzialność prawna za fałszowanie żywności

4.5. Kary pieniężne w działalności Inspekcji Handlowej

4.5.1. Regulacje prawne dotyczące wysokości kar pieniężnych

4.5.2. Kary pieniężne za fałszowanie produktów spożywczych

4.6. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia