Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Policji. Cz. 2. Termination of the employment contract without notice due to the fault of a Police employee. Part 2 (ebook)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Policji. Cz. 2. Termination of the employment contract without notice due to the fault of a Police employee. Part 2 (ebook)

4,30 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

MATERIAŁY / MATERIALS

Andrzej Kamiński
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Policji. Cz. 2
Termination of the employment contract without notice due to the fault of a Police employee. Part 2

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280