Bezzałogowe statki powietrzne — nowe zadanie Policji. Unmanned aircraft — a new task for the police (ebook)

Bezzałogowe statki powietrzne — nowe zadanie Policji. Unmanned aircraft — a new task for the police (ebook)

4,30 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

MATERIAŁY / MATERIALS

Krzysztof Bisior
Bezzałogowe statki powietrzne — nowe zadanie Policji
Unmanned aircraft — a new task for the police

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280