Bogdan Kujawski Wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym w czasie wykonywania doprowadzenia lub konwoju osoby pozbawionej wolności albo umieszczonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Próba komentarza (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Bogdan Kujawski
Wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym w czasie wykonywania doprowadzenia lub konwoju osoby pozbawionej wolności
albo umieszczonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Próba komentarza

Extraordinary events during the escort or convoy of a person deprived of liberty or placed in a room for detained persons.
Attempt to comment

 

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280