Centralne Biuro Śledcze KGP. Centralne Biuro Śledcze Policji 2000 – 2015

Centralne Biuro Śledcze KGP. Centralne Biuro Śledcze Policji 2000 – 2015

31,50 

Symbol: 76-0115

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Pod redakcją naukową: Wiesława Mądrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka

99 w magazynie

SKU: 76-0115 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 176

Format: A4

Rok wydania: 2015

ISBN 978-83-7462-460-2

e-ISBN 978-83-7462-461-9

………………………………………………………………………………

 

Spis treści:

1. Przesłanki powołania Centralnego Biura Śledczego

 

2. Funkcjonalno-organizacyjne rozwiązania w zakresie budowy i przekształcania

struktury zadaniowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

i Centralnego Biura Śledczego Policji

2.1. Powołanie Centralnego Biura Śledczego w strukturze Komendy Głównej Policji

2.2. Początkowa struktura organizacyjno-zadaniowa CBŚ KGP

2.3. CBŚ KGP odpowiedzialne za fi zyczne zwalczanie terroryzmu — rok 2003

2.4. Zmiany struktury organizacyjnej CBŚ KGP w latach 2003–2014

2.5. Podejmowanie działań przez komendanta głównego Policji w zakresie nadania

dodatkowych uprawnień zarządczych dla dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP

2.6. Proces przekształcenia CBŚ KGP w odrębną jednostkę organizacyjną Policji przez

wyłączenie CBŚ ze struktury Komendy Głównej Policji

2.7. Jednostka organizacyjna Policji — Centralne Biuro Śledcze Policji

2.8. Podsumowanie poszczególnych etapów zmian organizacyjnych służby śledczej

3. Przestępczość zorganizowana w Polsce w latach 2000–2014

 

3.1. Polska przestępczość zorganizowana w świetle Informacji Dziennych

przygotowywanych przez funkcjonariuszy Zespołu Całodobowej Obsługi Zdarzeń

Centralnego Biura Śledczego KGP w latach 2000–2007

3.2. Ogólna charakterystyka grup zorganizowanych

3.3. Udział cudzoziemców w zorganizowanej działalności przestępczej

3.4. Zorganizowane przestępstwa o charakterze kryminalnym

3.5. Zorganizowane przestępstwa o charakterze ekonomicznym

3.6. Zorganizowane przestępstwa narkotykowe

3.7. Inne rodzaje przestępstw dokonywanych w formie zorganizowanej

3.8. Proceder prania pieniędzy

3.9. Działalność Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w latach

2010–2014 w ujęciu statystycznym

3.10. Podsumowanie

 

4. Centralne Biuro Śledcze we wspomnieniach jego twórców i funkcjonariuszy

— Andrzej Borek

— Józef Semik

— Adam Rapacki

— Kazimierz Szwajcowski

— Jerzy Kowalski

— Adam Maruszczak

— Igor Parfi eniuk

— Wojciech Walendziak

— Andrzej Domański

— Sławomir Śnieżko

— Tomasz Warykiewicz

— Piotr Majewski

— Edmund Mucha

— Andrzej Florczak

— Arnold Gołko

— Leszek Sucholewski

— Wiesław Czerniakowski

— Ireneusz Galanciak

— Włodzimierz Woźniak

— Andrzej Kozdraj

— Marcin Brzeziński

— Józef Der

— Janusz Mioduszewski

Informacje dodatkowe

Waga 1.05 kg