CEREMONIAŁ POLICYJNY, WYDANIE II

CEREMONIAŁ POLICYJNY, WYDANIE II

15,25 

Symbol: 76-0633-2

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Aleksander Babiński, Agnieszka Kamińska

Brak w magazynie

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 80

Oprawa: miękka

=============

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM POLICYJNEJ ASYSTY HONOROWEJ

1. WSTĘP

2. UROCZYSTY APEL I UROCZYSTA ZBIÓRKA

3. PRZEBIEG UROCZYSTEGO APELU

4. PRZEBIEG UROCZYSTEJ ZBIÓRKI

5. SKŁADANIE WIEŃCÓW I WIĄZANEK

6. WYSTAWIANIE POSTERUNKU HONOROWEGO

7. UDZIAŁ PODODDZIAŁÓW KONNYCH POLICJI W UROCZYSTOŚCIACH

ROZDZIAŁ II

UROCZYSTOŚCI POLICYJNE

1. WSTĘP

2. ŚWIĘTO POLICJI

3. ŚLUBOWANIE POLICYJNE

4. WRĘCZANIE SZTANDARU

5. POŻEGNANIE SZTANDARU

6. WPIS DO KSIĘGI PAMIĘCI I UMIESZCZENIE DANYCH NA TABLICY PAMIĘCI

7. WIZYTY PRZEDSTAWICIELI NAJWYŻSZYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH ORAZ DELEGACJI ZAGRANICZNYCH

8. UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM POLSKICH POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W MISJACH POKOJOWYCH ORAZ OPERACJACH POLICYJNYCH POZA GRANICAMI KRAJU

9. PODNIESIENIE FLAGI I BANDERY NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH POLICJI

10. CEREMONIA POWITANIA ZWŁOK POLICJANTA, KTÓRY PONIÓSŁ ŚMIERĆ PODCZAS MISJI POKOJOWEJ LUB W CZASIE WYKONYWANIA INNYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU

11. UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Z UDZIAŁEM POLICYJNEJ ASYSTY HONOROWEJ

12. WRĘCZANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ, AKTÓW MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE POLICYJNE ORAZ INNYCH WYRÓŻNIEŃ

13. ZDAWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

14. POŻEGNANIE POLICJANTÓW KOŃCZĄCYCH SŁUŻBĘ W POLICJI

15. ŚLUB POLICJANTA

ROZDZIAŁ III

UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE Z UDZIAŁEM POLICJI

1. APEL PAMIĘCI

2. ODSŁANIANIE POMNIKÓW I TABLIC PAMIĄTKOWYCH

3. NADAWANIE IMIENIA OBIEKTOM

4. WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO LUB KAMIENIA WĘGIELNEGO

5. UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM

ROZDZIAŁ IV

UROCZYSTOŚCI W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE ORAZ SZKOŁACH POLICYJNYCH

1. PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI

2. UROCZYSTOŚCI W SZKOŁACH POLICYJNYCH

ROZDZIAŁ V

WYBRANE ELEMENTY MUSZTRY POLICYJNEJ ASYSTY HONOROWEJ

1. CHWYTY SZTANDAREM

2. CHWYTY KARABINEM SKS

3. CHWYTY KARABINKIEM AKMS

4. CHWYTY SZABLĄ

5. CHWYTY SZABLĄ W SZYKU KONNYM

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CEREMONIAŁEM POLICYJNYM

1. WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZYDZIELENIE POLICYJNEJ ASYSTY HONOROWEJ

2. WZÓR SCENARIUSZA UROCZYSTEGO APELU

3. WZÓR SCENARIUSZA UROCZYSTEJ ZBIÓRKI

4. SCHEMATY

5. SKŁADANIE FLAGI

6. PRECEDENCJA SKŁADANIA WIEŃCÓW

7. WYKAZ UTWORÓW

INDEKS POJĘĆ I OKREŚLEŃ

Informacje dodatkowe

Waga 0.2 kg