Charakterystyka przyjętych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w obszarze uzyskiwania przez Policję retencyjnych danych telekomunikacyjnych (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: Podjęta w rozdziale tematyka związana jest z polityką bezpieczeństwa danych oraz zarządzaniem systemem informatycznym przetwarzającym dane retencyjne. Poruszona została również kwestia realizacji obowiązków na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w infrastrukturze telekomunikacyjnej. W niniejszym rozdziale podjęto także próbę określenia rodzajów niejawnych sposobów pozyskiwania informacji, w tym retencji danych telekomunikacyjnych, jako narzędzi niezbędnych Policji w walce z poważną przestępczością.

SŁOWA KLUCZOWE: Policja, dane telekomunikacyjne, dane retencyjne, polityka bezpieczeństwa, zarządzanie systemem informatycznym, informacje niejawne.