Co wynika z dyrektywy NIS? (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszego rozdziału jest omówienie zakresu merytorycznego tzw. dyrektywy NIS Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej procesu zapewniania wspólnego w Unii Europejskiej, wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, którą przyjęto w lipcu 2016 r., a także zarysowanie konsekwencji jej wdrożenia w kraju od strony praktycznej – zarówno z punktu widzenia administracji państwa, jak też kluczowych sektorów gospodarki.

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo sieci i informacji, dyrektywa NIS, strategia cyberbezpieczeństwa, CSIRT, operatorzy kluczowych usług