Czy Policja może stosować oprogramowanie wirusowe? (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza regulacji prawnych wprowadzonych do ustawy o Policji w obszarze stosowania nowej metody kontroli operacyjnej.Słowa kluczowe: kontrola operacyjna, trojan, oprogramowanie wirusowe, ustawa o PolicjiAbstract: The subject of this study is the analysis of legal regulations introduced into the Police Act in the area of the new electronic surveillance method application.

Keywords: electronic surveillance, Trojan horse, computer virus, Police Act