Czy wszystko jest ważne? (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszego rozdziału jest opis sprawy związanej z włamaniem na konto poczty elektronicznej oraz na konto platformy dystrybucji cyfrowej gier, a jednocześnie portalu społecznościowego. Jest to próba wskazania, iż w przypadku spraw internetowych należy dążyć do zabezpieczenia możliwie największej ilości śladów cyfrowych oraz odpowiedniej ich interpretacji.

SŁOWA KLUCZOWE: ślady cyfrowe, Internet, czynności wykrywcze, metodyka działania.