Czynniki i procesy zarządzania kosztami działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji (ebook)

Czynniki i procesy zarządzania kosztami działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji (ebook)

6,00