Dokument jako przedmiot przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Komentarz orzeczniczy (ebook)

4,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Dorota Mocarska, Anna Świerczewska-Gąsiorowska

Opis

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Wybrane problemy
pod redakcją Marka Fałdowskiego