Domy zdrowotno-wypoczynkowe Policji Województwa Śląskiego w latach 1924-1939 (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie okoliczności budowania, a następnie utrzymywania w okresie międzywojnia ośrodków zdrowotno -wypoczynkowych Policji Województwa Śląskiego. Województwo śląskie w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej cieszyło się znaczną autonomią, łącznie z prawem posiadania własnej policji. Środowisko to w systemie dobrowolnych opodatkowań (bez pomocy państwa) wzniosło okazałe ośrodki wypoczynkowe w Zakopanem i Ustroniu, znakomicie służące mieszkańcom tych miast po dziś.

Słowa kluczowe: Policja, województwo śląskie, domy zdrowia, domy wypoczynkowe, kuracjusze, turystyka

Summary: The aim of the article is to present the circumstances of building and then maintaining health centers of the Police of the Silesian Voivodship in the interwar period. In the period of the Second Republic of Poland this province enjoyed considerable autonomy, including the right to keep its own police forces. The society in the system of voluntary taxation (without state aid) raised magnifi cent holiday centers in Zakopane and Ustroń. The resorts superbly serve the residents of these cities to this day.

Keywords: Police, Silesian Voivodship, healthcare house, holiday house, sanatorium houses guests, tourism