DYDAKTYKA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (ebook)

5,00 

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Bernard Wiśniewski

Opis

9. DYDAKTYKA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
9.1. Pojęcie, przedmiot i zadania dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa
9.2. Proces kształcenia i jego uwarunkowania
9.3. Teorie kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa
9.4. Formy kształcenia na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa
9.5. Metody nauczania na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-757-3