Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska (ebook)

Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Podstawowymi zadaniami Inspekcji Ochrony Środowiska są: kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, badanie stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, czynności w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska pozwala na zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska jest wyposażona w szeroki zakres instrumentów wymuszających przestrzeganie tych przepisów.

Słowa kluczowe: środowisko, Inspekcja Ochrony Środowiska, kontrola, naruszenia, przepisy ochrony środowiska