Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom lokalnym (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom lokalnym jest obecnie jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnie lata pokazały jak wielkie znaczenie ma bliskość oraz obecność Policji dla zapewnienia realnego bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zarówno kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo w społecznościach lokalnych, jak i badań, które wskazują na konkretne obszary oczekiwanej społecznie aktywności Policji w tym zakresie. Współpraca Policji ze społecznościami lokalnymi ma ogromne i stale rosnące znaczenie w realizacji misji Policji, a także efektywności jej pracy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Realizacja posłannictwa tej największej formacji mundurowej w Polsce, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, wymaga nieustającej współpracy oraz aktywności na poziomie właśnie społeczności lokalnych.Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Policja, społeczność lokalna, współpraca, profilaktykaAbstract: Providing security to the local society is currently one of priorities for Interior Ministry and Administration. Recent years have shown how significant the presence and close contact with the Police is so as to provide practical security. The goal of this work is to highlight key factors which have an impact on security of the local society as well as research results which point out particular areas demanding Police activeness. Furthermore, the cooperation of the Police and the local society is of great importance since it is one of the main „missions” of the Police to work effectively in this and many other areas. For the Police, as the biggest uniform service in Poland responsible for security, it is crucial to keep constant contact and start cooperation with the local society as the first step of this assignment.

Keywords: security, Police, local society, cooperation, prevention