Dzielnicowy edukatorem w społecznościach lokalnych (ebook)

38,00 

Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie

 

Autorzy
Iwona Klonowska
Jadwiga Stawnicka

Opis

Liczba stron: 214
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISBN 978-83-7462-854-9
e-ISBN 978-83-7462-855-6

 

 

 

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka respondentów
1.1. Cechy społeczno-demograficzne
1.1.1. Płeć respondenta
1.1.2. Wiek respondenta
1.1.3. Wykształcenie respondenta
1.1.4. Miejsce służby
1.1.5. Staż służby w Policji
1.1.6. Staż służby jako dzielnicowego
Rozdział 2. Aspiracje zawodowe dzielnicowych
Rozdział 3. Prestiż służby dzielnicowego
Rozdział 4. Działania profilaktyczne dzielnicowych
Rozdział 5. Czynniki utrudniające i ułatwiające dzielnicowemu pracę w zakresie profilaktyki społecznej
Rozdział 6. Cechy i umiejętności dzielnicowego
Wnioski z badań
Bibliografia

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-855-6