EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC TEORII I PRAKTYKI KSZTAŁCENIA (ebook)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC TEORII I PRAKTYKI KSZTAŁCENIA (ebook)

5,00 

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Bernard Wiśniewski

Opis

8. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC TEORII I PRAKTYKI KSZTAŁCENIA
8.1. Pojęcie i obszar znaczeniowy edukacji dla bezpieczeństwa
8.2. Interdyscyplinarny charakter edukacji dla bezpieczeństwa
8.3. Kulturowo-społeczne uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-757-3