Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnych walut (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: Przedmiotem niniejszego rozdziału jest scharakteryzowanie systemu wirtualnych walut oraz zagrożeń wynikających z ich obrotu i konwersji. Przedstawiono ponadto, system organów nadzoru finansowego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praca ma charakter badawczo-analityczny i może stanowić przyczynek do dalszych badań.

SŁOWA KLUCZOWE: cyberprzestępczość, wirtualne waluty, transakcje finansowe, sieć bezpieczeństwa finansowego, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, regulacja rynku wirtualnych walut.