Fałsz materialny — rozważania ogólne (ebook)

Fałsz materialny — rozważania ogólne (ebook)

4,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Agnieszka Sadło-Nowak (ORCID 0000-0001-6252-6161)

Opis

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Wybrane problemy
pod redakcją Marka Fałdowskiego