Historia, teraźniejszość i perspektywy kryminalistycznych badań włosów ludzkich

26,78 

Symbol: 76-0378
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Renata Włodarczyk

Brak w magazynie

SKU: 76-0378 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 317
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2007
ISBN: 978–83–7462–090–1

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1
HISTORIA I PERSPEKTYWY BADAŃ WŁOSÓW
1.1. Pierwsze analizy makroskopowe włosów
1.2. Zastosowanie mikroskopu optycznego
1.3. Włosy w polskiej praktyce śledczej
1.4. Ryciny i klucze dotyczące włosów
1.5. Odbitki plastyczne przekroju poprzecznego i podłużnego
1.6. Identyfikacja płci
1.7. Układy grupowe we włosach
1.8. Obecność pierwiastków śladowych w organizmie żywym i zwłokach
1.9. Określanie poziomu toksyn
1.10. Włosy w toksykologii sądowej
1.11. Chromatografia gazowa włosów
1.12. Różne typy świateł w analizach mikroskopowych włosów
1.13. Poziom białka a metody matematyczne
1.14. Badania genetyczne włosów

 

ROZDZIAŁ 2
BIOLOGIA WŁOSA
2.1. Włos — uwagi ogólne
2.2. Budowa anatomiczna
2.3. Budowa mikroskopowa
2.4. Cykl rozwojowy
2.5. Trichogram
2.6. Właściwości biochemiczne
2.7. Właściwości fizyczne

 

ROZDZIAŁ 3
WŁOS JAKO MATERIAŁ BIOLOGICZNY W BADANIACH KRYMINALISTYCZNYCH
3.1. Oględziny — uwagi ogólne
3.2. Obecność włosów na miejscu zdarzenia i na osobach z nim związanych
3.3. Ujawnianie, zabezpieczanie i pobieranie materiału dowodowego
3.3.1. Ujawnianie śladu kryminalistycznego
3.3.2. Sposoby pobierania materiału
3.3.3. Zabezpieczanie materiału
3.4. Materiał porównawczy — włosy ludzkie
3.5. Materiał porównawczy — włosy zwierzęce
3.6. Rola biegłego w postępowaniu karnym
3.7. Ekspertyza kryminalistyczna
3.7.1. Przedmiot ekspertyzy
3.7.2. Badania porównawcze w ekspertyzie kryminalistycznej
3.7.3. Identyfikacja kryminalistyczna a badania identyfikacyjne
3.7.4. Opinia biegłego z ekspertyzy kryminalistycznej

 

ROZDZIAŁ 4
BADANIA MORFOLOGICZNE WŁOSÓW
4.1. Oględziny wstępne — uwagi ogólne
4.2. Cechy makroskopowe
4.3. Cechy mikroskopowe
4.4. Oznaczanie cech w badaniach makroskopowych
4.5. Oznaczenie cech w badaniach mikroskopowych włosów ludzkich i zwierzęcych
4.6. Cechy budowy wewnętrznej
4.6.1. Budowa i stan korzenia a cechy tkanki włosowej
4.6.2. Barwa włosa a cechy warstwy korowej
4.6.3. Rodzaj włosa a cechy warstwy rdzennej
4.6.4. Cechy otoczki zewnętrznej u ludzi i zwierząt
4.6.5. Wygląd wolnych końcówek dystalnych
4.6.6. Analizy cech strukturalnych włosów z różnych okolic ciała człowieka
4.6.7. Mikroskopowy wygląd włosów z różnych okolic ciała człowieka

 

ROZDZIAŁ 5
MIKROSKOPOWE ZMIANY I USZKODZENIA W STRUKTURZE WŁOSA
5.1. Mikroskop optyczny — uwagi ogólne
5.2. Zmiany widoczne pod mikroskopem optycznym
5.3. Mikroskopowy obraz zdrowych włosów
5.4. Mikroskopowy obraz zmian spowodowanych czynnikiem chorobowym
5.5. Czynniki zewnętrzne a uszkodzenia i identyfikacja włosów w sprawach kryminalistycznych
5.5.1. Przedmiot jako przyczyna i obrażenia jako skutek powstałych zmian
5.5.2. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane narzędziami lub przedmiotami ostrymi
5.5.3. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane narzędziami lub przedmiotami tępymi, tępokrawędzistymi i przez środki transportu
5.5.4. Uszkodzenia spowodowane użyciem broni palnej
5.5.4.1. Postrzały a zmiany włosów ludzkich
5.5.4.2. Metodyka badawcza
5.5.4.3. Zmiany organoleptyczne w próbkach włosów przestrzelonych
5.5.4.4. Mikroskopowy obraz włosów przestrzelonych z odległości 10 cm
5.5.4.5. Mikroskopowy obraz włosów przestrzelonych z odległości 30 cm
5.5.4.6. Mikroskopowy obraz włosów przestrzelonych z odległości 150 cm
5.5.5. Uszkodzenia termiczne
5.5.5.1. Działanie niskiej temperatury
5.5.5.2. Działanie wysokiej temperatury
5.5.5.3. Porażenia prądem elektrycznym
5.5.5.4. Pożary i materiały wybuchowe
5.5.5.5. Rażenie piorunem
5.5.6. Zmiany pośmiertne włosów

 

ZAMIAST POSŁOWIA
WYKAZ LITERATURY
WYKAZ RYCIN
WYKAZ TABEL

Informacje dodatkowe

Waga 0,80 kg