Interdyscyplinarny dyskurs naukowy na przykładzie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno -prawnym ujęciu”. Interdisciplinary scientific discourse on the example of the 2nd National Scientific Conference e-CRIME SCENE — „Evidence in forensic and legal perspective” (ebook)

Interdyscyplinarny dyskurs naukowy na przykładzie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno -prawnym ujęciu”. Interdisciplinary scientific discourse on the example of the 2nd National Scientific Conference e-CRIME SCENE — „Evidence in forensic and legal perspective” (ebook)

4,30 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

MATERIAŁY / MATERIALS

Dominik Szewczyk, Damian Gładek
Interdyscyplinarny dyskurs naukowy na przykładzie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME
SCENE „Dowody w kryminalistyczno -prawnym ujęciu”
Interdisciplinary scientific discourse on the example of the 2nd National Scientific Conference e-CRIME
SCENE — „Evidence in forensic and legal perspective”

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280