Justyna Aćman-Krysiak, Sylwia Królicka Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”, Szczytno (formuła online), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 3 marca 2021 r. (ebook)

Justyna Aćman-Krysiak, Sylwia Królicka Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”, Szczytno (formuła online), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 3 marca 2021 r. (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Justyna Aćman-Krysiak, Sylwia Królicka
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse.
Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”, Szczytno (formuła online), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 3 marca 2021 r.

Report on the International Scientific Conference “Education in times of a pandemic. New phenomena,
threats andopportunites education perspective (not only) for state services”, Szczytno (online format), 3 March 2021

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280