Kierunki zmian w obszarze uzyskiwania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję (ebook)

Kierunki zmian w obszarze uzyskiwania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: Autorka niniejszego rozdziału przedstawia ilościowe oraz jakościowe wyniki badań dotyczących uzyskiwania oraz wykorzystywania przez Policję danych retencyjnych. Zawarto w nim również wnioski de lege ferenda, a także propozycje rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w badanym obszarze.

SŁOWA KLUCZOWE: dane retencyjne, dane telekomunikacyjne, biling, lokalizacja telefonu komórkowego, Policja, sieć telefonii komórkowej.