Kilka uwag o możliwości stosowania środków probacyjnych wobec sprawców przestępstw związanych z CITES (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Dwudziestopięciolecie obowiązywania w naszym kraju zapisów konwencji waszyngtońskiej (CITES) zbiegło się w czasie z wejściem w życie szeroko zakrojonej reformy prawa karnego. Tematem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość i celowość zastosowania wobec sprawców przestępstw związanych z konwencją CITES środków probacyjnych. Trzeba bowiem pamiętać, iż nowelizacja kodeksu karnego dokonana w 2015 r. zasadniczo wpłynęła na kształt przywołanych instytucji.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne, ochrona gatunkowa, prawo karne, środki probacyjne, kara