Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku (ebook)

Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku (ebook)

35,00 

Symbol: 76-0634
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Jabłoński

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 286

Oprawa: twarda

============

Spis treści

Wprowadzenie

Kuba Jałoszyński

1. Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych

1.1. Działania kontrterrorystyczne a antyterrorystyczne – charakterystyka

1.2. Zadania Policji w realizacji działań kontrterrorystycznych przed wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych

1.3. Nowelizacja ustawy o Policji w zakresie realizacji działań kontrterrorystycznych przez Policję

Waldemar Zubrzycki

2. Możliwości wsparcia działań kontrterrorystycznych na terenie państw Unii Europejskiej przez partnerskie siły policyjne zrzeszone w platformie ATLAS

2.1. ATLAS – platforma współpracy pododdziałów kontrterrorystycznych policji państw członkowskich Unii Europejskiej

2.2. Podstawy formalno­-prawne wsparcia działań kontrterrorystycznych na terenie państw Unii Europejskiej

2.3. Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy w ramach grupy ATLAS

Jarosław Jabłoński

3. Wsparcie działań kontrterrorystycznych Policji przez Wojska Specjalne – studium przypadku

3.1. Założenia modelu wsparcia działań kontrterrorystycznych

3.2. Ocena modelu wsparcia działań kontrterrorystycznych

Kuba Jałoszyński, Jarosław Jabłoński

4. Działania kontrterrorystycznych sił specjalnych w Europie i na świecie w 2016 roku – kalendarium

4.1. Wybrane wydarzenia – album fotograficzny

4.1.1. Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji w siedzibie BOA KGP – 19 kwietnia 2016 r.

4.1.2. Pokaz sprawności bojowej JW GROM przed szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży – 4 lipca 2016 r.

4.1.3. Międzynarodowe szkolenie strzelców wyborowych w ramach europejskiej platformy współpracy ATLAS – 12-16 września 2016 r.

4.1.4. Szkolenie spadochronowe – SAT w Olsztynie – 20-23 września 2016 r.

4.1.5. Zawody PARAMEDYK – SPAP w Gdańsku – 29-30 września 2016 r.

4.1.6. Szkolenie policjantów SPAP we Wrocławiu z partnerami zagranicznymi z Czech i Słowacji na poligonie w Wędrzynie – 28 września-7 października 2016 r.

4.1.7. Szkolenie nurkowe BOA KGP, JW FORMOZA, TOPR w Dolinie Pięciu Stawów – 10-14 października 2016 r.

4.1.8. Międzynarodowe ćwiczenia sił kontrterrorystycznych zorganizowane przez SPAP we Wrocławiu – 27-29 października 2016 r.

Bibliografia

Notki o autorach