KONTRTERRORYZM, SIŁY SPECJALNE, DZIAŁANIA, WYDARZENIA W 2018 ROKU

Opis

Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Jabłoński, Jarosław Stelmach