Kształtowanie bezpieczeństwa podczas transportowania materiałów niebezpiecznych na tle logistycznych zadań Policji (ebook)

Kształtowanie bezpieczeństwa podczas transportowania materiałów niebezpiecznych na tle logistycznych zadań Policji (ebook)

3,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Maciej Januszkiewicz (ORCID 0000-0002-6286-4651), Adam Krampichowski

Opis

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki
pod redakcją naukową: Agaty Tyburskiej (ORCID 0000-0002-3788-786X), Zbigniewa Mikołajczyka (ORCID 0000-0003-3917-7033), Piotra Łuki (ORCID 0000-0001-6268-5218)