Paweł Olber, Problematyka zabezpieczania dowodów cyfrowych z chmur obliczeniowych jako przedmiot badań w kontekście ewaluacji działalności naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (ebook)

3,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3-4/2020 (ebook)

 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3-4/2020

 

Paweł Olber, Problematyka zabezpieczania dowodów cyfrowych z chmur obliczeniowych jako przedmiot badań w kontekście ewaluacji działalności naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / The iss ue of securing digital evidence from the clouds as a subject of research in the context of the evaluation of scientific activities
of the Police Academy in Szczytno