Rozdział 1 Metodyka badań (ebook)

9,00 

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Edyta Mucha (ORCID 0000-0003-2629-8936 )

Opis

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Rozdział 1
Metodyka badań
1.1. Cel i przedmiot badań
1.2. Problemy i hipotezy badawcze
1.2.1. Część teoretyczna publikacji
1.2.2. Część empiryczna publikacji
1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
1.3.1. Część teoretyczna publikacji
1.3.2. Część empiryczna publikacji