Mowa nienawiści, agresja i przemoc jako realne zagrożenie małoletniego w sieci teleinformatycznej (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: W dobie nowoczesnych technologii niemalże każdy z nas, bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania cały czas korzysta z dobrodziejstw cyberprzestrzeni. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z tego faktu. Ofiarą cyberprzemocy może zostać każdy użytkownik Internetu, a z braku wiedzy i świadomości konsekwencji naszych działań niekiedy sami stajemy się sprawcą tego typu zjawiska, wyrządzając komuś krzywdę. Powszechność cyberprzemocy wymusiła potrzebę zbadania świadomości istnienia zjawiska, jego objawów i skutków zarówno po stronie sprawcy i ofiary. W niniejszym rozdziale są przedstawione wnioski będące zwieńczeniem prowadzonych przez autorów badań w latach 2014-2016 nad zjawiskiem cyberprzemocy, w których to przebadano trzy grupy kontrolne: rodziców – czy posiadają wiedzę na temat grożących ich pociechom zagrożeń związanych z cyberprzemocą; studentów – w zakresie zaznajomienia z przyczynami, skutkami i objawami zjawiska, a także funkcjonariuszy Policji w obszarze identyfikacji, profilaktyki i prewencji.

SŁOWA KLUCZOWE: mowa nienawiści, hejter, agresja, cyberprzemoc, małoletni, dziecko, Internet, sieć teleinformatyczna, cyberprzestrzeń.