Możliwość prowadzenia działań dezinformujących przez grupy przestępcze (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Przygotowany artykuł porusza słabo opisaną i niejednokrotnie kontrowersyjną tematykę zarządzania informacją, zarówno w aspekcie kryminalistycznym, jak i socjologicznym, która jest realizowana w zadaniach ustawowych służb specjalnych i policyjnych. Omówione zostało znaczenie informacji w cyklu stosowanego przez organy ścigania wywiadu kryminalnego mającego zastosowanie w działaniach na płaszczyźnie operacyjnej oraz strategicznej w zapobieganiu i rozpoznawaniu działalności grup przestępczych w całym jej spektrum zjawiskowym.

Słowa kluczowe: dezinformacja, informacja kryminalna, przestępczość zorganizowana, czynności operacyjno-rozpoznawcze

Summary: The prepared article will mention poorly described and many times controversial subject matter of the information management in the criminological as well as sociological aspect, carried out in tasks of the statutory secret service and police. Meaning of information of the criminal interview applied by law enforcement agencies in the cycle being used for action on the operating and strategic plain was discussed in preventing and recognizing activity of criminal groups in entire with her dreamlike spectrum.

Keywords: disinformation, criminal information, organized crime, operational and reconnaissance activities