Nadużycia telekomunikacyjne na przykładzie przełamań centralek telefonicznych PABX/IP PABX (ebook)

Nadużycia telekomunikacyjne na przykładzie przełamań centralek telefonicznych PABX/IP PABX (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: Od początku swojego istnienia rynek telekomunikacyjny bez względu na wykorzystywaną technologię narażony jest na ryzyko wystąpienia nadużyć telekomunikacyjnych. Szybki rozwój technologii sprawia, że ilość i sposób nadużyć ciągle się zmienia. Niezmienny pozostaje jednak powód powstania nadużyć, czyli chęć uzyskania korzyści finansowych bez konieczności inwestowania znacznych środków. Stwarza to również ryzyko finansowania “podejrzanej” działalności w kraju i za granicą dając również “tło” dla nowego rodzaju przestępstw gospodarczych. W niniejszym rozdziale przedstawiono zarys zjawiska nadużyć telekomunikacyjnych na przykładzie przełamań centralek PABX, przyczyny ich powstania, a także propozycje działań podejmowanych w ramach procesu prewencji i wykrywania tego typu nadużycia.

SŁOWA KLUCZOWE: phreaking, nadużycie telekomunikacyjne, przełamanie centralki PABX/IP PABX.