Anna Ćwiklińska, Możliwości uzyskania przez szkoły i jednostki polskiej Policji dofinasowania ze środków programu Erasmus+ na zagraniczną mobilność i inne formy współpracy międzynarodowej (ebook)

Anna Ćwiklińska, Możliwości uzyskania przez szkoły i jednostki polskiej Policji dofinasowania ze środków programu Erasmus+ na zagraniczną mobilność i inne formy współpracy międzynarodowej (ebook)

3,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3-4/2020 (ebook)

 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3-4/2020

 

Anna Ćwiklińska, Możliwości uzyskania przez szkoły i jednostki polskiej Policji dofinasowania ze środków programu Erasmus+ na zagraniczną mobilność i inne formy współpracy międzynarodowej / Oportunities for schools and units of Polish Police to obtain grants from the Erasmus+ programme funds for foreign mobility and other forms of international cooperation