Niebieska Karta – instrument państwa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ebook)

Niebieska Karta – instrument państwa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Dagmara FLOREK-KLĘSK, Magdalena SANECKA

Niebieska Karta – instrument państwa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Słowa kluczowe: Niebieska Karta, przemoc, bezpieczeństwo

Niebieska Karta stanowi dokument służbowy, który jest wypełniany przez policjanta w wypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. W praktyce służy ona w celu dokumentowania faktów przemocy w danej rodzinie, ale też wykorzystuje się ją dla oceny zagrożenia przemocą na przyszłość. Z uwagi na fakt, że państwo ma obowiązek zapewnić obywatelom bezpieczeństwo Niebieska Karta stanowi przykład instrumentu wykorzystywanego w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa członków danej rodziny.

Keywords: Blue Card, violence, safety

The blue card is the document business, which is populated by a police officer in a case of domestic violence. In practice, it serves to document the facts of violence in the family, but also it is used to assess the risk of violence in the future. Due to the fact that the state has a duty to ensure the safety of citizens Blue Card is an example of an instrument used to counter threats to the security of members of that family.