„Nieidealny” zbieg idealny znamion przestępstwa i wykroczenia w jednym czynie — uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2016 r (ebook)

„Nieidealny” zbieg idealny znamion przestępstwa i wykroczenia w jednym czynie — uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2016 r (ebook)

3,50 

Autor Grzegorz Michalski

Kategorie: ,

Opis

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532), Agnieszka Sadło-Nowak (ORCID 0000-0001-6252-6161)