Norbert Andraszak – Hejt wobec funkcjonariuszy Policji w dobie pandemii COVID-19. Jego wpływ na poziom zaangażowania w organizację policjantów. The hate speech towards Police Officers during COVID-19 pandemic. Its impact on commitment in the police oranization (ebook)

Norbert Andraszak – Hejt wobec funkcjonariuszy Policji w dobie pandemii COVID-19. Jego wpływ na poziom zaangażowania w organizację policjantów. The hate speech towards Police Officers during COVID-19 pandemic. Its impact on commitment in the police oranization (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Norbert Andraszak
Hejt wobec funkcjonariuszy Policji w dobie pandemii COVID-19. Jego wpływ na poziom zaangażowania w organizację policjantów
The hate speech towards Police Officers during COVID-19 pandemic. Its impact on commitment in the police oranization

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280