Nowa jakość projektów teleinformatycznych a bezpieczeństwo organizacji Policji (ebook)

Nowa jakość projektów teleinformatycznych a bezpieczeństwo organizacji Policji (ebook)

3,68 

Symbol: 76-0607

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autor: Małgorzata Pawłowicz

Opis

 

Liczba stron: 204

Rok wydania: 2016

__________________

Spis treści

Wykaz skrótów i podstawowe wyjaśnienia terminologiczne

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Teleinformatyka policyjna w obliczu globalnej informatyzacji

ROZDZIAŁ II

Jakość projektów teleinformatycznych w Policji

1. Pojęcie jakości projektów teleinformatycznych

2. Obowiązujące uwarunkowania w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

3. Zdolność pionu teleinformatyki policyjnej do zapewnienia wysokiej jakości projektów teleinformatycznych

4. Wnioski

ROZDZIAŁ III

Organizacyjno-prawne kierunki zmian w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

1. Uzasadnienie potrzeby zmian w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w Policji

2. Kierunki zmian w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w Policji

3. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

Metodyka zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

1. Zarządzanie projektami teleinformatycznymi w Policji jako organizacji sektora publicznego

2. Elementy ogólnodostępnych metod zarządzania projektami teleinformatycznymi właściwe do zastosowania w Policji

3. Koncepcja metodyki zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

Wpływ rezultatów projektów teleinformatycznych w Policji na bezpieczeństwo organizacji

1. Bezpieczeństwo Policji jako organizacji

2. Rola teleinformatyki w kształtowaniu bezpieczeństwa Policji

3. Efekty podejścia projektowego stosowanego w teleinformatyce policyjnej

4. Prognoza skutków zmian proponowanych w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Literatura

Akty prawne

Źródła internetowe

Wykaz tabel

Wykaz wykresów

Wykaz rysunków

Wykaz szablonów dokumentów