Bogdan Kujawski, Zasada subsydiarności jako formalnoprawna przesłanka zatrzymania — próba komentarza (ebook)

3,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3-4/2020 (ebook)

 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3-4/2020

 

Bogdan Kujawski, Zasada subsydiarności jako formalnoprawna przesłanka zatrzymania — próba komentarza / Principle of subsidiarity as a formal and legal condition for detention. Attempt to comment